Textielversiering

Hier komen in de nabije toekomst voorbeelden te staan van projecten die ik heb gemaakt.